26-11-2020

คัดลอกเลขที่พัสดุแล้วนำไปตรวจสอบที่ลิงค์นี้นะครับ 😊

https://www.jtexpress.co.th/index/query/gzquery.html

1.คุณ ปรียาภรณ์ วุฒิสาร 820569710332

2.คุณ สุธิณิ บุญราชา 820569774765

3.คุณ นก ควิสพาเลส 820569756112

4.คุณ นพวรรณ ยะศริดา 820569766903

5.คุณ กมลขนก บุญธิมา 820569713526

6.คุณ เบญจวรรณ ผลบุญ 820569728812

7.คุณ จิริชญา วงษ์ขันธ์ 820569736825

8.คุณ อภิชญา ไร่เรือง 820569727106

9.คุณ ขนิษฐา หล้าชน 820569792136

10.คุณ ขนส่งเจ้นุช 820569797003

11.คุณ ธนพงษ์ เขน่วน 820569793164

12.คุณ ศศินิกา 820569771033

13.คุณ มินตรา นิยมศริ 520569754244

14.คุณ พัสธ์พิชา อินพรม 820569775642

15.คุณ กัญญา นารี 820569765304

16.คุณ เอ็สแอนไอ 820569713073

17.คุณ ธิติวุฒิ สอนเจริญทรัพย์ 820569795614