top of page

18-05-2018(2)


ชุดที่ 2 ของรอบที่ควรจะส่ง 18-05-2018 แต่คีย์ไม่ทันเลยมาคีย์เข้า 19-05-2018 นะครับ รอบนี้จะได้รับวันจันทร์ครับ 🙇‍♂️

ส่วนรอบที่ต้องส่งวันนี้เรากำลังจัดของอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับ ช่วงค่ำจะมาอัพเลขพัสดุให้อีกชุดครับ 🙇‍♂️


bottom of page